Slide 1 jFlow Plus

Instalacje chłodnicze freonowe

 • Zakład Uboju Bydła Biskupiec Sp. z o.o. - Wykonanie instalacji chłodniczej dla komory wychładzalni skór bydlęcych - 2021 r.
 • POLMLEK Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim - Wykonanie instalacji chłodniczej dla pomieszczenia lodówek - 2021 r.
 • Finest Meat Sp. z o.o. w Krokowie - Wykonanie instalacji chłodniczej dla komory wychładzalni - 2021 r.
 • ETC-Polskie Specjały w Ostródzie - Wykonanie instalacji chłodniczej dla pomieszczenia wychładzalni wyrobów smażonych - 2020 r.
 • POLMLEK Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim - Montaż urządzeń chłodniczych obsługujących pomieszczenie warzelni - 2020 r.
 • Zajazd Gryźliński w Gryźlinach - Montaż komory chłodniczej wraz z montażem instalacji chłodniczej - 2020 r.
 • POLMLEK Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim - Montaż instalacji chłodniczej dla magazynu handlowego - 2020 r.
 • POLMLEK Sp. z o.o. w Libadzrku Warmińskim - Wykonanie instalacji chłodniczej dla pomieszczenia "wiórkowni" - 2020 r.
 • POLMLEK Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim - Wykonanie instalacji chłodniczej pomieszczenia "ciepłej dojrzewalni" - 2020 r.
 • POLMLEK Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim - Montaż instalacji chłodniczej dla pomieszczenia magazynu handlowego - 2020 r.
 • POLMLEK Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim - Wykonanie instalacji chłodniczej freonowej w pomieszczeniu magazynu surowca konfekcji - 2020 r
 • Agroturystyka Obora w Nowej Wsi Małej k. Dobrego Miasta - Montaż komory chłodniczej wraz z instalacją chłodniczą - 2020 r.
 • Mazurskie Grzybki Sp. z o.o. w Jedwabnie - Dostawa i montaż 6 kpl. instalacji chłodniczych (komór mroźni, komory szybkiego zamrażania oraz komór produkcyjnych) + instalacja odzysku ciepła - 2019 r.
 • CS-BUD w Ługwałdzie k/Dywit - Montaż instalacji chłodniczych (2 kpl.) dla komory mroźni w obiekcie firmy - 2019 r.
 • POLMLEK Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim - Dozbrojenie komory magazynu surowca konfekcji w dodatkową instalację chłodniczą o wydajności 38 kW - 2019 r.
 • POLMLEK Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim - Wykonanie montażu instalacji w pomieszczeniu produkcji konfekcji mleczarskiej  - 2019 r.
 • Pasieka Tkaczuk w Grzegórzkach k/Nidzicy - Dostawa i montaż instalacji chłodniczej do magazynowania ramek pszczelich - 2018 r.
 • PKN Orlen w Olsztynku - Montaż komór chłodniczych (mroźnia + chłodnia) wraz z instalacją chłodniczą na zlecenie firmy FRIGO - 2018 r.
 • Bialmed Sp z o.o. w Piszu - Montaż komory chłodniczej wraz z instalacją chłodniczą (3 kpl.) na zlecenie Atlas Ward -
  2018 r.
 • POLMLEK Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim - Dozbrojenie komory solowni w instalację chłodniczą o wydajności 48 kW - 2018 r.
 • POLMLEK Sp. z o.o. w Lidzabrku Warmińskim - Wykonanie instalacji chłodniczej dla magazynu topialni - 2018 r.
 • Zakład Przetwórstwa Mięsnego "Danires" w Krokowie - Wykonanie 14 kpl. instalacji chłodniczych dla komór chłodniczych - 2017/18 r.
 • Zakłady Mięsne "Warmia" w Biskupcu - Wykonanie instalacji chłodniczej dla komory chłodniczej zerowej - 2017 r.
 • Gospodarstwo Rybackie Olsztyn II Sp. z o.o. w Rusi - Wykonanie instalacji chłodniczych dla 4 komór chłodniczych - 2017 r.
 • Iglotex Olsztyn- Wykonanie instalacji chłodniczej dla komory chłodni i mroźni dla firmy Termobud - 2016 r.
 • Zakłady Mięsne "Warmia" w Biskupcu - Wykonanie instalacji komory wychładzalni elementów drobiowych - 2016 r.
 • Zakłady Mięsne "Warmia" w Biskupcu - Wykonanie intalacji chłodniczych obsługujących wychładzalnię półtusz wieprzowych - 2016 r.
 • Tahami Fish Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim - Montaż instalacji chłodniczej w komorze mroźni - 2016 r.
 • Zakłady Mięsne "Warmia" w Biskupcu - Wymiana instalacji chłodniczej w pomieszczeniu ośrodków - 2016 r.
 • UNIVIANDE Sp. z o. o. w Toruniu - Montaż instalacji chłodniczych - 2016 r.
 • AGRO-MEAT Sp. z o.o. w Olsztynie - Wykonanie instalacji chłodniczej - 2016 r.
 • Polmarkus w Skawinie k/Krakowa - Instalacja chłodnicza dla komory chłodni oraz komory mroźni dla firmy Termobud - 2015 r.
 • Zakłady Mięsne "JAKI" w Dąbrównie - Montaż instalacji chłodniczej magazynu wyrobu gotowego - 2015 r.
 • POLMLEK Sp. z o.o. w Lidzabrku Warmińskim - Instalacja chłodnicza komory wychładzalni sera twardego (70 kW) - 2015 r.
 • Centrum Handlowe Łopuszańska w Warszawie - Wykonanie instalacji chłodniczej dla firmy Termobud - 2015 r.
 • Naber Polska w Dobrym Mieście- Wykonanie instalacji chłodniczej dla agregatu wody lodowej (48 kW) - 2015 r.
 • Podlaska Chata w Olsztynie i Szczytnie - Wykonanie komór chłodniczych wraz z instalacją chłodniczą - 2015 r.
 • Tahami Fish Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim - Instalacja chłodnicza komory mroźni dla firmy Termobud - 2014 r.
 • Zakłady Mięsne "JAKI" w Dąbrównie - Instalacja komór wyrobu gotowego (45 kW) - 2014 r.
 • Polkar Warmia w Dobrym Mieście - Modernizacja układu chillera do produkcji wody lodowej (140 kW) - 2014 r.
 • Zakłady Mięsne "JAKI" w Dąbrównie - Modernizacja instalacji chłodniczej komór - 2014 r.
 • POLMLEK Sp. z o.o. w Lidzabrku Warmińskim - Modernizacja instalacji chłodniczej w wydajności (80 kW) - 2013 r.
 • POLMLEK Sp. z o.o. w Lidzabrku Warmińskim - Instalacja chłodnicza dla komory dojrzewalni sera (60 kW) - 2013 r.
 • Tortex w Olsztynie - Modernizacja instalacji chłodniczej (85 kW) - 2013 r.
 • Marina Golf Club w Sile k/Olsztyna - Uruchomienie agregatów MTA w obiekcie hotelu - 2013 r.
 • Zakłady Mięsne "Warmia" w Biskupcu - Tunel zamrażalniczy - 2013 r.
 • Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny - Wykonanie komory chłodniczej wraz z instalacją dla firmy Matrix Infralab Sp. z o.o. - 2013 r.
 • Piekarnia Tyrolska w Olsztynie - Wykonanie instalacji chłodniczej komory chłodniczej dla firmy Termobud - 2013 r.
 • POLMLEK Sp. z o.o. w Lidzabrku Warmińskim - Montaż instalacji chłodniczej dla komory wędzarniczej - 2013 r.
 • Almar Sp. z o.o. w Nikielkowie - Montaż instalcji chłodniczych dla komór przechowalni i mroźni warzyw moc ok. 220 kW (570,000 zł) - 2012 r.
 • POLMLEK Sp. z o.o. w Lidzabrku Warmińskim - Montaż instalacji chłodniczej dla magazynu wyrobu gotowego (sery twarde) o mocy ok.120 kW - 2012 r.
 • POLMLEK Sp. z o.o. w Lidzabrku Warmińskim - Wykonanie instalacji chłodniczej komór - dojrzewalni sera o mocy ok.50 kW - 2012 r.
 • ABER Sp. z o.o. w Olsztynie - Prace modernizacyjne instalacji chłodniczej komory mroźni - 2012 r.
 • POLMLEK Sp. z o.o. w Lidzabrku Warmińskim - Wykonanie montażu instalacji chłodniczych (60 kW) - 2012 r.
 • POLMLEK Sp. z o.o. w Lidzabrku Warmińskim - Prace montażowe instalacji chłodniczej komory przejściowej - 2012 r.
 • Mazurskie Grzybki Sp. z o.o. w Jedwabnie - Prace modernizacyjne instalacji chłodniczej - 2012 r.
 • Zakłady Mięsne "Warmia" w Biskupcu - Wykonanie instalacji chłodniczej ok. 22 kW - 2011 r.
 • UNIVIANDE Sp. z o. o. w Toruniu - Wykonanie instalacji chłodniczych (4 kpl. - ok. 70 kW) w obiektach przemysłowych - 2011 r.
 • Biolacta w Olsztynie  - Wykonanie instalacji chłodniczej dwustopniowej ok. 60 kW - 2011 r.
 • POLMLEK Sp. z o.o. w Lidzabrku Warmińskim - Wykonanie instalacji chłodniczych dla komór dojrzewalni (ok. 65 kW) - 2011 r.
 • POLMLEK Sp. z o.o. w Lidzabrku Warmińskim - Wykonanie prac montażowych instalacji chłodniczej komory magazynu sera (układ pośredni) ok. 140 kW - 2011 r.
 • POLMLEK Sp. z o.o. w Lidzabrku Warmińskim - Remont instalacji chłodniczej w pomieszczeniu serowni - 2011 r.
 • Zakłady Mięsne "Warmia" w Biskupcu -Wykonanie instalacji chłodniczej dla komory na odpady i magazynu jelit - 2011 r.
 • Zakłady Mięsne "Warmia" w Biskupcu - Dostawa i montaż chłodnic powietrza w pomieszczeniu odpadów - 2011 r.
 • Zakłady Mięsne "Warmia" w Biskupcu - Wykonanie instalacji chłodniczej w pomieszczeniu "ośrodków" - 2011 r.
 • ABER Sp. z o.o. w Olsztynie - Remont intalacji chłodniczej komory mroźni - 2011 r.
 • Lacpol Sp. z o.o. Zakład produkcji serów topionych w Toruniu - Montaż instalacji chłodniczych 2 kpl. (75 kW) dla firmy Grupa Izolacje Sp. z o.o. sp.k. - 2010 r.
 • Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. w Waplewie - Wykonanie komór chłodniczych z płyt warstwowych szt.5 wraz z instalacjami chłodniczymi - 2010 r.
 • UNIVIANDE Sp. z o. o. w Toruniu - Montaż instalacji chłodniczych dla komór chłodniczych (36 kW) - 2009 r.
 • Hotel Wileński w Olsztynie - Wykonanie instalacji chłodniczych do komór chłodniczych 3 kpl. - 2009 r.
 • Zakłady Mięsne "Krokus" w Krokowie- Dostawa urządzeń i wykonanie instalacji dla komór dojrzewalni (ok. 60 kW) - 2009 r.
 • Zakład Karny w Kamieńsku - Instalacja chłodnicza - 2009 r.
 • Ośrodek Doświadczalny Zarybiania w Giżycku - instalacja chłodnicza - 2009 r.
 • Zakłady Mięsne "Warmia" w Biskupcu- Montaż instalacji chłodniczej - 2009 r.
 • Moto Mazury PHU Sp.z o.o. w Mrągowie - Montaż Chillera chłodniczego 18kW - 2008 r.
 • Zakłady Mięsne "Warmia" w Biskupcu - Montaż instalacji chłodniczej - 2008 r.
 • Związek Rybacki w Mikołajkach - Wykonanie instalacji chłodniczych dla komór wędzarni ryb - 3kpl. - 2007 r.
 • Piekarnia w Górowie Iławieckie - Wykonanie instalacji chłodniczej dla komory chłodniczej - 2007 r.
 • Zakłady Masarskie "Kołtek" w Małdytach - Wykonanie instalacji chłodniczej wykładalni półtusz wieprzowych - 2006 r.
 • Zakłady Mięsne "Warmia" w Biskupcu - Dostawa urządzeń i wykonanie instalacji chłodniczych w komorach -magazynach ubojni trzody (ok. 240 kW) - 2006 r.
 • Agrovis Sp.J. w Lidzbarku Warmińskim - Wykonanie instalacji dla komór chłodniczych - 2006 r.
 • ABER Sp. z o.o. w Bydgoszczy - Montaż 3 kpl. instalacji chłodniczych dla komór chłodniczych - 2006 r.
 • Zakład Karny w Barczewie - Wykonanie 3 kpl. instalacji chłodniczych dla komór chłodniczych  - 2005 r.
 • Polmlek Sp. z o.o. w Lidzabrku Warmińskim - Montaż i rozruch instalacji chłodniczych obsługujących nową serownię (240kW) - 2005 r.
 • Zakłady Mięsne "Warmia" w Biskupcu - Dostawa urządzeń i montażinstalacji chłodniczych do wychładzania półtusz wieprzowych w ubojni (ok. 300 kW) - 2005 r.
 • Zakłady Mięsne "Warmia" w Biskupcu - Dostawa urządzeń i montaż instalacji chłodniczych dla komór magazynów w ubojni bydła (ok. 150 kW) - 2005 r.
 • Zakłady Mięsne "Warmia" w Biskupcu - Dostawa urządzeń i montaż instalacji chłodniczych -wychładzarnia półtusz wieprzowych (ok. 160 kW) - 2005 r.
 • Zakłady Mięsne "Warmia" w Biskupcu - Dostawa urządzeń i montaż instalacji chłodniczych (ubojnia trzody), magazyny półtusz (140kW) - 2005 r.
 • Lech Drób Sp. z o.o. w Zalewie - Instalacja podgrzewania gruntu pod komorę mroźnię (elektryczna) - 2005 r.
 • POLMLEK Sp. z o.o. w Lidzabrku Warmińskim - Instalacja chłodnicza dla magazynu sera twardego (ok. 40 kW) - 2004 r.
 • POLMLEK Sp. z o.o. w Lidzabrku Warmińskim - Dostawa urządzeń chłodniczych oraz ich montaż wraz z instalacjami dla magazynu mleko w proszku (ok. 60 kW) - 2004 r.
 • Gospodarstwo rybackie Sp. z o.o. w Mrągowie - Montaż komory chłodniczej wraz z instalacją chłodniczą - 2004 r.
 • Zakłady Mięsne "Warmia" w Biskupcu- Montaż chłodnicy powietrza w masarni (32 szt.) na czynnik pośredniczący (roztwór glikolu) - 2004 r.
 • Zakłady Mięsne "Warmia" w Biskupcu - Montaż instalacji chłodniczej dla komory mroźni - 2004 r.
 • Społem Morąg - Obudowa izolacyjna komory z płyt warstwowych wraz z instalacją chłodniczą - 2004 r.
 • Zakłady Mięsne "Krokus" w Krokowie - Instalacja chłodnicza w zakładzie mięsnym (30 kW) - 2004 r.
 • Lactima Sp. z o.o. w Morągu - Dostawa urządzeń i montaż instalacji dla komór chłodniczych (ok. 800m2) - 2004 r.
 • Restauracja "Sphinx" w Olsztynie - Instalacja chłodnicza do instalacji klimatyzacyjnej w restauracji(46 kW) - 2004 r.
 • Zakłady Mięsne "Warmia" w Biskupcu - Instalacja elektryczna i sterowanie do urządzeń i instalalcji chłodniczych w ubojni trzody - 2004 r.
 • OSM w Nidzicy - instalacja chłodnicza komory mroźni - 2002 r.
 • Zakłady Mięsne "Warmia" w Biskupcu - Instalacja chłodnicza szybkiego wychładzania półtusz wieprzowych -  2002 r.
 • Energopol Trade Sp. z o.o. w Olsztynie- Instalacje chłodnicze komór chłodniczych - 3 kpl - 2002 r.
 • Społem Morąg - instalacja chłodnicza - 2002 r.
 • Mewa Sp. z o.o. Konserwy mięsne w Nidzicy - instalacje chłodnicze komór chłodniczych - 6 kpl. - 2002 r.
 • Silice - instalacje chłodnicze dla magazynów owoców w m. Silice k/ Olsztyna - 2 kpl. - 2001 r.
 • Gospodarstwo Sadownicze "Grimm" w Barku k/Olsztyna - Instalacje chłodnicze dla magazynów owoców - 5 kpl. - 2001 r.
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Instalacje chłodnicze komór doświadczalnych - 6 kpl. - 2001 r.
 • Zakłady Masarskie "Kołtek" w Małdytach - Instalacja chłodnicza - 2001 r.
 • Lactima Sp. z o.o. w Morągu - Instalacje chłodnicze komór dojrzewalni sera - 2 kpl. - 2001 r.
 • Społem Morąg - Instalacja chłodnicza - 2001 r.
 • Polkar Warmia Sp. z o.o. w Dobrym Mieście - Instalacja schładzalnika wody (chillera) - 2000 r.
 • Nord-Pol Hatchery. Wylęgarnia drobiu w Lasecznie - Instalacja chłodnicza w pomieszczeniu magazynowym - 2000 r.
 • Energopol Trade Sp. z o.o. w Olsztynie - Prace montażowe instalacji chłodniczej oraz instalacji sterowania podgrzewania gruntu + instalacja "Człowiek w chłodni" - 2000 r.
 • Lech Drób Sp. z o.o. w Zalewie - Instalacje chłodnicze 2 kpl. - 1999 r.
 • Gospodarstwo Sadownicze "Grimm" w Barku k/Olsztyna - Instalacja chłodnicza - 1999 r.
 • Hurtownia Spożywcza "Bo-Do" w Olsztynie - Instalacja chłodnicza - 1999 r.
 • Ubojnia drobiu w Strzałkowie - Modernizacja instalacji chlodniczej 1999 r.
 • Spółdzielnia Hurtu Mleczarskiego w Olsztynie - Montaż instalacji chłodniczych - 1998 r.
 • Hurtownia Spożywcza w Bartoszycach (Pomorskie Towarzystwo Leasingowe) - Montaż instalacji chłodniczej - 1998r.
 • Pek-Bart Sp. z o.o. Zakłady Mięsne w Bartoszycach - Montaż instalacji chłodniczej - 1998 r.
 • Zakłady Mięsne "Krokus" w Krokowie - Komora mroźna, wychładzalnie, tunel zamrażalniczy, 10 obiegów instalacji chłodniczej -  1998 r.
 • Zakłady Mięsne "Warmia" w Biskupcu - Instalacja chłodnicza tunelu do szokowego wychładzania półtusz 1998 r.
 • Zakład Drobiarski JAN -TOM w Olsztynie - Montaż monobloku chłodniczego - 1998 r.
 • Hurtownia nabiału "GROSZ" w Olsztynie - Instalacja chłodnicza - 1998 r.
 • Energopol Trade Sp. z o.o. w Olsztynie - Instalacja freonowa 17 komór chłodniczych - 1997/98 r.
 • Pek-Bart Sp. z o.o. Zakłady mięsne w Bartoszycach - Instalacji chłodnicza w magazynie wyrobu gotowego - 1998 r.
 • Pek-Bart Sp. z o.o. Zakłady mięsne w Bartoszycach - Montaż instalacji chłodniczej 1998,
 • Energopol Pasym - Instalacja chłodnicza zamrażalni Zakładów Rybackich- 1997 r.
 • Urząd Gminy w Ostródzie - Instalacja chłodnicza - 1997 r. 
 • Hurtownia VOL - DAF w Bartoszycach - Instalacja chłodnicza - 1997 r.
 • Zakłady Mięsne "Warmia" w Biskupcu -Przejście z NH3 na R 22 (wychładzalnie, magazyny półtusz, mroźnie, peklownie, magazyn wyrobów gotowych) - 1997 r.
 • Energopol-Trade Merkury w Wyszkowie - Instalacja chłodnicza, komora chłodnicza 1996 r.
 • Energopol - Trade Przetwórstwo Rybne w Olsztynie - Instalacja chłodni i komór chłodniczych - 1996 r.
 • Hurtownia mięsa w Kętrzynie - Instalacja chłodnicza - 1996 r.
 • Drożdżownia POLMOS w Kętrzynie - Instalacja chłodnicza freonowa 1996 r.
 • Firma drobiarska L. G. Gizelbach w Worytach - Komory zerowe, mroźnie, tunel zamrażalniczy - 1996 r.
Oferta | Sprzedaż | Serwis i konserwacja | Realizacje | Kontakt