Slide 1 jFlow Plus

Instalacje chłodnicze amoniakalne

 • Polmlek Sp. z o.o. w Lidzabrku Warmińskim - Wykonanie instalacji chłodniczej do chłodzenia mleka (układ pośredni) o mocy ok. 930 kW (chiller YORK) - 2012 r.
 • Polmlek Sp. z o.o. w Lidzabrku Warmińskim - Wykonanie instalacji chłodniczej Chillera YORK z urządzeniami towarzyszącymi do produkcji wody lodowej 460 kW NH3 - 2011 r.
 • Zakład Mięsny w Białymstoku - Wykonanie instalacji chłodniczych na bazie NH3 dla komory wychładzania półtusz - 2005 r.
 • Mleczarnia OSM Kurpie w Baranowie - Wykonanie instalacji chłodniczej NH3 dla komór dojrzewalni sera twardego (60x30x7mb) - 2004 r.
 • OSM w Nidzicy - Modernizacja instalacji chłodniczej NH3 - 2001 r.
 • Mleczarnia OSM Kurpie w Baranowie - Instalacja chłodnicza do schładzania serwatki na bazie wymienników płytowych (200 kW) - Baranowo - 2000 r.
 • Warmia Dairy Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim - Instalacja chłodnicza schładzalnika mleka (chillera) ze skraplaczem chłodzonym wodą (360kW) - 2000 r.
 • OSM w Nidzicy - Montaż instalacji chłodniczych NH3 - 2000 r.
 • Browar w Biskupcu - Modernizacja instalacji chłodniczej NH3 - 1997 r.
 • Tor do jazdy szybkiej na lodzie "STEGNY" w Warszawie - Modernizacja instalacji chłodniczej amoniakalnej - 1996 r.
 • Mleczarnia OSM Kurpie w Baranowie - Instalacja chłodnicza amoniakalna - dojrzewalnia serów - 1995 r.
 • Browar Jurand w Szczytnie - Instalacja chłodnicza w układzie pośrednim amoniak - solanka 1995 r.
Oferta | Sprzedaż | Serwis i konserwacja | Realizacje | Kontakt